Fagligt materiale

Her finder du centrale dokumenter for Helhedsplan Gellerup og Toveshøj, udbuds- og konkurrencemateriale, samt områdestudier.

Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj bygger på en aftale mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. De centrale politiske aftaler, samt Helhedsplan og Dispositionsplan for bydelen kan du læse via links i boksen til højre.

Baggrunden for at arbejde med fysiske forandringer i Gellerup og Toveshøj, som en del af indsatsen for at skabe en attraktiv bydel, kan læses i vores Forandringshistorie. Her er det beskrevet, hvordan fysiske ændringer af omgivelserne er med til at skabe tryghed og sociale forandringer.

Hvordan det lykkes at skabe disse forandringer, og hvad der skal til, er dokumenteret i flere studier. Helhedsplan Gellerup og Toveshøj bygger på evidensbaseret viden på området. Hvis du vil læse mere om praksis og teori, som danner grundlaget for byudviklingsprojektet, kan du åbne publikationen Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder.

Via Brabrand Boligforenings hjemmeside kan du læse mere om historie og baggrund for Gellerupparken og Toveshøj

Centrale dokumenter for Helhedsplanen

 

Borgerinddragelse - samskabelse:

Midlertidighed som generator for byliv og bydelsudvikling:

 

EU-projekt om udsatte boligområder

Aarhus Kommune samarbejder i internationalt EU-projekt om udsatte boligområder

Aarhus Kommune har i perioden 2017 – 2019 deltaget i et europæisk projekt: ”New Towns, Arrival Cities”, der er støttet af EU under programmet Europa for borgere.

Aarhus Kommune har deltaget sammen med Aarhus Arkitektskole.

Foruden Aarhus er de andre deltagende byer Milton Keynes (UK), Sabaudia (IT), Grand Paris Sud (FR), Nisseward (NL) og Vällingby (SE)

Det to-årige projekt ”New Towns, Arrival Cities” er en platform for vidensdeling mellem seks europæiske byer og fire forskningsinstitutter.

Aarhus Kommune har både kunnet bidrage med erfaring, og lære fra de andre europæiske byer og deres indsatser i forhold til udvikling af udsatte boligområder. Både i forhold til det fysiske aspekt, men også i forhold til integration og inklusion.

Hvis du vil vide mere omkring projektet, kan du læse mere på projektets hjemmeside http://www.newtowninstitute.org/