Byparken - et nyt grønt byrum i Aarhus

En grøn kile med rekreative områder til sport, leg og udeliv. Byparken er med til at binde Sport- og Kulturcampus sammen.

Anlæg af Byparken gik i gang i 2016 og sker i etaper. Kunstgræsbanen er allerede etableret og nu følger resten af området, som skal huse de udendørs faciliteter i Sports- og Kulturcampus.

Aktivt udeliv

Byparken er bydelens grønne hjerte med bevægelses- og aktivitetstilbud for både børn og voksne. Her er plads til leg og store arrangementer. Men også sociale opholdssteder, haver og stilleområder.

Med byparken skabes et attraktivt uderum, som er trygt, smukt og grønt. Til glæde for beboere i Gellerup og Toveshøj, og til glæde for hele Aarhus. I samarbejde med beboerne tages der afsæt i de aktiviteter, som allerede er i området i dag i skabelsen af den ny bypark:

  • Væksthuse, frugtlunde og Verdenshaver
  • legepladser og klatretårne
  • udendørs fitness og sportsfaciliteter
  • Grønne byrum, lys og luft, hvor de æstetiske, sanselige og menneskelige værdier er gentænkt

Byparken binder bydelens nye kvarterer sammen og bliver en del af Sports- og Kulturcampus.