Moderne daginstitutioner, renovering af blokke og Fossen i Gellerup Syd

Forandringerne tager fart i den sydlige del af Gellerup. De synlige resultater er forlængelse af Tinesvej og opførelsen af Væksthuset, som samler Dagtilbud Gellerups institutioner. De første blokke udpeget til renovering og byparken starter i syd.

Den sydlige del af Gellerup er allerede under forandring. Nye veje og institutioner er taget i brug og flere forandringer følger efter.

Væksthuset - et nyt og moderne daginstitutionstilbud i Gellerup

Dagtilbud Gellerup er udviklet i samarbejde med fagpersonale, for at sikre optimale rammer for leg, læring og aktiviteter. Dagtilbuddet med op til 190 børn i alderen 0-6 år, fordelt på fire institutioner, deler bygninger med Sundhedshus og Sundhedsplejen.

Renovering af eksisterende boligblokke - pilotprojekter

Gudrunsvej 38-46 (B4) bliver den første blok, der bliver renoveret. Der er etableret et hul igennem blokken. Næste i rækkefølgen bliver Gudrunsvej 68-76. Berørte beboere vil blive permanent eller midlertidig genhusede. Nye typer lejligheder og små toetagers byhuse bliver en del af de forandrede blokke.

Hostel og kreativt kontormiljø i midlertidige lokaler

Gudrunsvej 78-82, som tidligere har rummet børnehave og sundhedspleje, er planlagt til nedrivning i 2020. Herefter startes byggeri op i Bygaden Syd området. Hostel og kreativt miljø - Opgangen - har fra januar 2017 indtaget de midlertidige lokaler indtil nedrivning, sammen med aktiviteter i relation til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Fossen og byparken

I starten af 2017 gik arbejdet i gang med at etablere Fossen ved krydset mellem Tinesvej og Gudrunsvej. Pladsen for foden af Fossen med vandfald og høje nåletræer er byparkens sydlige entré, som tydeligt kan ses fra parkeringspladsen ved City Vest.

Afhængig af vejr og årstid vil pladsen opleves som et solrigt helle eller i regnvejr spejle himlen i det opsamlede vand i bassinerne. Fossen udformes i betonelementer med små vandfald. Vandet i Fossen er regnvand samlet fra bassinet i byparken.