Væksthuset - nyt daginstitutionstilbud i Gellerup

Som led i de fysiske forandringer i Gellerup og Toveshøj har flere daginstitutionstilbud nu til huse i moderne og tidssvarende omgivelser i det nyopførte Væksthuset.

Brabrand Dagtilbud med ca. 190 børn har nu fået til huse i Væksthuset, som blev indviet august 2016. Som en del af den fysiske omdannelse i området har fire dagtilbudsafdelinger fået nye og moderne lokaler.

Pasning og sundhed

Væksthuset er en del af forandringen af Gellerup og Toveshøj. Kvarterdannelse og renovering af blokke kan ikke stå alene. Ved at samle daginstitutionerne i området i nye og tidssvarende omgivelser får nuværende og kommende familier i bydelen pasningsmulighed i optimale rammer.

Projektet samler sundhedspleje, sundhedshus og dagtilbud i Gellerup. Væksthuset består af i et sundhedshus, fire børnehuse og Sundhedsplejen på første sal. Et overdækket udeareal binder de fem huse sammen. Der er bygget på ca. 3.000 kvadratmeter, og ca. 4.000 kvadratmeter udearealer.

Udviklingen af huset er sket i samarbejde med blandt andet institutionspersonale, Brabrand Boligforening, foreningsliv og forældre i tre workshops om byggeriet. Målet med projektet har været at skabe et kvalitetssikret pasningstilbud og sundhedshus, som bidrager til at gøre Gellerup og Toveshøj til en attraktiv bydel at bo i.