Ringvej Syd

Milliardprojekt skal binde Gellerup tættere sammen med resten af Aarhus. Privat investor udvikler området ved Ringvej Syd til et attraktivt kvarter med boliger og erhverv.

Svanen Gruppen A/S har købt arealet i den sydlige end af Gellerup bydelen. Det afgrænses mod nord og vest af Gudrunsvej. Åby Ringvej mod øst og parcelhusene omkring Edithsvej mod sydvest danner en naturlig afgrænsning af kvarteret. Lige nord for arealet på Ringvej Syd ligger multiaktivitetscenteret Globus1 med tilhørende idrætsbørnehave.

Variation skaber byliv

Kvarteret vil bære præg af en kombination af lave ejerboliger og attraktive leje lejligheder med varierende facader og fælles rekreative arealer. Fremover vil et varieret byggeri bygge bro mellem boligkvarterets lave arkitektur, de eksisterende bygninger i Gellerupparken og den nye bypark

Fakta om området:

  • Fire hektar
  • 40.000 etagemeter i alt
  • 300-350 eje- og lejeboliger
  • Varieret byggeri
  • Karréer
  • 13.000 etagemeter erhverv

Svanen Gruppen A/S står bag en række succesfulde transformationer af bydele og boligprojekter i Berlin og har bolig- og erhvervsprojekter i flere byer i Danmark.