Gllrp Kollegiet - en god base for studieliv og iværksætterdrømme

Byens studerende får en attraktiv ungdomsbydel i det nordlige kvarter i Gellerup, hvor nye og tidssvarende studieboliger danner en tryg ramme med fællesskaber og urbant byliv.

Gllrp Kollegiet i den nordlige ende af Karen Blixens Boulevard vil danne en attraktiv base for en del af det stigende antal studerende i Aarhus.

Fællesskaber og iværksætterdrømme

Projektet betegnes som et iværksætterkollegium, hvor studerende fra forskellige studieretninger kan få mulighed for at tage iværksætter faciliteter i brug. 

Der er stort fokus på rum, der understøtter fællesskaber. Centrum for beboernes dagligdag er livet i fælleskøkkenerne og fællesrummene, herunder en række loungeområder. Bebyggelsen opføres i sten, og alle boliger får egen altan.

Ved hovedindgangen er der adgang til et iværksætterområde, hvor der opstår møder mellem beboerne og de driftige og kreative kræfter i bydelen og fra det øvrige Aarhus. Et sted der indeholder en stemning af storby og en livlig puls. Her skabes og fødes nye spændende idéer og forretningsmodeller.

Syv trygge klynger

Hele bebyggelsen inklusiv en tilstødende del med private boliger og en erhvervsdel bliver organiseret i syv klynger, som hver samler sig om et beskyttet gårdrum. De syv klynger understøtter de nære fællesskaber og giver dermed identitet og tilhørsforhold.

Gllrp Kollegiet

Teamet bag GLLRP kollegiet består af:

  • Dansk Boligbyg A/S
  • Sahl Arkitekter
  • Nord Architects Copenhagen
  • Arkplan Landskabsarkitekter
  • D.A.I. som rådgiver.

GLLRP Kollegiet er nu under lokalplanlægning, før det konkrete byggeri kan gå i gang. Det er forventningen, at kollegiet står klar til indflytning i slutningen af 2018. Kollegiet vil få plads til ca. 400 studerende i 1, 1½ og 2-værelses boliger med egen altan langs Karen Blixens Boulevard i fire- til syvetagers karré byggeri.

Når kollegiet er færdigt vil studieboligerne blive udlejet via ungdomsbolig i Aarhus: UngdomsboligAarhus

Gllrp Kollegiet finder du i den nordlige ende af bydelen Gellerup Nord