Midlertidigt byliv

Den fysiske omdannelse af Gellerup og Toveshøj sætter sit præg på området og bylivet gennem en række år. Allerede inden bygninger og nye veje er færdige vil bylivet blive påvirket for beboere og besøgende af de mange forandringer.

Det midlertidige byliv er med til at ændre byrum fra at være en byggeplads og ødemark, til fungerende ankre for byliv. Samtidig er det startskuddet, som danner basis for en bæredygtig udvikling af et varigt, blomstrende byliv.

Aktiviteter der skaber byliv - Instant City, E&P Huset og Gellerup C

Instant City er et laboratorium for byliv, et eksperimentarium i konstant forandring, som inspirerer til aktivitet og samspil. Pavilloner og mobile satellitter er ramme for brugernes aktiviteter.

Det midlertidige byudviklingsområde bidrager til at realisere Helhedsplanens overordnede effektmål: Skabelse af byliv, tryghed, aktiviteter, trivsel, aktivt medborgerskab og samskabelse.

E&P Huset danner rammen for lokale aktiviteter, formidling af planer og forandringer, og guidede rundvisninger i området. Gellerup C er et projekt, der skaber lokalt forankret midlertidigt byliv langs Karen Blixens Boulevard. Lokale frivillige har arbejdet med tre projekter som bud på, hvad byliv er og hvad fremtidens byliv kan være. 

Food trends, Aarhus 2017 kultursatsning og overnatning i Gellerup

Bydelen er med, når det gælder det aarhusianske fokus på blandt andet madtrends, iværksætteri og kultur. Lokalt forankrede projekter er med til at sætte Gellerup og Toveshøj på landkortet: Smag à la Gellerup, Eutopia - 2017 og Sleep-in Gellerup.

  • Smag à la Gellerup er et madkooperativ med rødder i bydelens mangfoldige madkultur. Drevet af frivillige og projektmedarbejdere fra Instant City.
  • EUTOPIA 2017 var en del af Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad og er på én gang et kulturelt åndehul i bydelens store fysiske forandringer, og et ambitiøst projekt med en international festival i Gellerup. EUTOPIA sluttede i juli 2018.
  • Sleep-in Gellerup er en udspringer af City Sleep-in, og er bydelens hostel. Sammen med det kreative kontorfællesskab Opgangen har de til huse i bygningerne Gudrunsvej 78-82, som efter planen nedrives i 2020.