Sports- og Kulturcampus opføres i det omdannede Gellerup og kommer til at befinde sig ved Gellerupbadet og beliggende ud til Karen Blixens Boulevard.

På campus kan man klatre, svømme, mødes, fordybe sig, spille teater, træne cirkuskunster, deltage i et væld af sociale aktiviteter og meget mere. Sports- og kulturcampus præges af synergi og sammenhængskraft mellem de mange spændende faciliteter og tilbud. Her er flot arkitektur - og her er alle velkomne uanset køn, alder og kulturel baggrund.

Realiseringen af Sports- og Kulturcampus er i fuld gang. Kunstgræsbanen blev etableret i 2015. I 2019 står Byparken klar til åbning. Første spadestik og igangsætning af selve opførelsen af Biblioteket, Samlingshuset og Bevægelseshuset forventes at ske i løbet af efteråret 2019, og i 2021 forventes Biblioteket, Samlingshuset, Bevægelseshuset og Verdenspladsen at stå klar til brug.

Visionen er, at stedet skal være bydelens nye samlingspunkt og danne et centrum for bydelen. Sport- og kulturcampus skal understøtte det gode liv for alle igennem rammer og tilbud inden for bevægelse og kultur. Sports- og kulturcampus skal skabe et attraktivt område og være til glæde for området og resten af Aarhus.

Læs mere om sport- og kulturcampus her.

Bevægelseshuset etableres i et samarbejde mellem Sport & Fritid, Aarhus Kommune og husets kommende fire faste kernebrugere; Aarhus Klatreklub, Cirkus Tværs, fodboldklubben ACFC og Gøglerskolen. Bevægelseshuset bliver dermed et samlingssted for nogle af områdets etablerede tilbud, som gennem de nye rammer kommer til at arbejde endnu tættere sammen.

Der forventes fra start, at der dagligt vil være flere end 500 brugere i huset. Her er det især klatreklubbens og fodboldklubbens foreningsmedlemmer, Gøglerskolens elever samt de børn og unge, der benytter Cirkus Tværs.

Allerede fra begyndelsen vil borgere fra andre dele af byen benytte Bevægelseshuset. Gøglerskolen flytter til området og placerer dermed nogle af sine uddannelseslinjer i Bevægelseshuset. Aarhus Klatreklub er en af Danmarks største klatreklubber med medlemmer fra hele Aarhus og omegn. Cirkus Tværs benyttes af børn fra hele Aarhus og kunstgræsbanen benyttes af fodboldklubber fra resten af Aarhus.

Bevægelseshuset er på nuværende tidspunkt i projekteringsfasen. Bevægelseshuset forventes at være klar til brug i 2021. Til opførelsen af Bevægelseshuset har Salling Fondene doneret 25 millioner kroner og Lokale og Anlægsfonden doneret 12 millioner kroner.

I en fælles facilitet skal biblioteket, Gellerup Art Factory, sundhedsklinikken og beboerhuset etableres. Det sker i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommunes magistratsafdelinger, Kultur og Borgerservice og Sundhed og Omsorg.

Selve biblioteket, ejet af Aarhus Kommune, bliver en nytænkning af det nuværende Gellerup Bibliotek. Biblioteket skal være mere end bare bøger – det skal også være et åbent medborgerhus for de lokale i området.

Der er fokus på at skabe et attraktivt sted for børnefamilier og et attraktivt, udfordrende og trygt sted for områdets unge voksne. Biblioteket er allerede i dag et vigtigt samlingspunkt og et knudepunkt for informations- og videndeling. En rolle som ventes styrket i de nye rammer.

I forbindelse med biblioteket opføres kulturfabrikken Gellerup Art Factory. Til at udvikle og drive Kulturfabrikken står henholdsvis Sigrids Stue, Cirkus Tværs, Gellerup Filmværksted og Rapakademiet v/Ungdomsskolen. Kulturfabrikken blev etableret i januar 2019 og holder til i Gellerupscenens lokaler frem til byggeriet af Biblioteket står færdigt.

I biblioteksbygningen opføres tillige en sundhedsklinik med aktivitets- og mødelokaler. Sundhedsklinikken vil tilbyde sundhedsfremmende ydelser for områdets ældre beboere.

Samlingshuset, ejet af Brabrand Boligforening, skal være beboernes og foreningernes hus – for de nuværende som de nye, der kommer til. Kernebrugerne er beboerne i Brabrand Boligforenings afdeling 4, deres gæster og de mange frivillige foreninger i området, der mangler foreningslokaler på nuværende tidspunkt. Huset vil danne ramme om blandt andet foreningsaktiviteter, selskaber, projekter og kulturelle aktiviteter.

Bygningen, der skal rumme Biblioteket, Gellerup Art Factory, Sundhedsklinikken og Samlingshuset er i projekteringsfasen. Første spadestik og igangsætning af selve opførelsen forventes at ske i efteråret 2019.

Visionen for Verdenspladsen er, at den skal blive et samlende midtpunkt, der forbinder de forskellige funktioner og ligeledes har rammer for både leg, bevægelse og ophold. Der arbejdes på, at Verdenspladsen bliver delvist overdækket, så kernebrugerne i husene omkring kan trække deres aktiviteter ud og gøre dem synlige for de mange, der bruger pladsen.

Verdenspladsen er under udvikling i tæt samspil med en række samarbejdspartnere og forventes taget i brug i 2021.