Renovering - pilotprojekter moderniserer blokke

Tre pilotprojekter betyder bedre boliger og flere typer boliger for beboere i Gellerup og Toveshøj.

Da Gellerupparken og Toveshøj blev bygget i slutningen af 60’erne og starten af 70’erne, levede byggeriet op til datidens bedste standarder for gode boliger til den almindelige dansker. Lejlighederne var lyse og rummelige med moderne bekvemmeligheder. Beliggenheden naturskøn og arkitekturen enkel, men gennemtænkt.

Senere har det dog vist sig, at datidens arkitektoniske idealer, særligt funktionalismens ensartethed og store skala var uhensigtsmæssige i forhold til tryghed og identitet til ens nærområde.

Gennemgribende renovering - tre pilotprojekter

I dag lever boligerne på nogle områder langt fra op til nutidens krav til komfort, indeklima og energiforbrug. Samtidig har tidens tand sat sit præg på boligerne. Der har derfor været et stort ønske om at foretage en gennemgribende renovering af samtlige blokke.

Tre blokke er udvalgt til pilotprojekter og er under projektering. Det drejer sig om to blokke i Gellerup og en blok i Toveshøj. Projektet indeholder en basisrenovering af alle lejligheder til en mere moderne standard.

Desuden renoveres selve blokken med ny klimaskærm og et varieret facadeudtryk. Opgangene og udearealerne bliver også opdateret. Herudover ombygges en række boliger, så der bliver nye boligtyper og dermed en større variation i lejlighedstyperne.

Alle boliger vil blive renoveret over en periode på 10 år. Renovering er finansieret af Landsbyggefonden og medfinansieres ved jordsalg. Det muliggør et mere gennemgribende og ambitiøst renoveringsniveau.