Infrastruktur

Med helhedsplanen åbnes Gellerup og Toveshøj op med et nyt vejsystem, som forbinder bydelen med resten af Aarhus. Sammen med letbanen bliver området mere trygt og attraktivt at bo i og besøge.

Fra at være et boligområde, som har lukket sig om sig selv, åbner Gellerup og Toveshøj sig nu mod resten af Aarhus. Med det nye vejsystem er der gennemgående trafik i området samtidig med, at området bliver delt op i mindre kvarterer.

Rygraden i det nye vejsystem er Karen Blixens Boulevard, der forbinder de to handelscentre Bazar Vest og City Vest. Karen Blixens Boulevard blev åbnet for trafik i sommeren 2016.

Tilgængelig og attraktiv bydel at besøge, arbejde og bo i

Fra 2022 vil anden etape af  letbanen bringe passagerer til og fra bydelen. Arbejdspladser, og shoppingmuligheder i enten City Vest, Bazar Vest eller detailhandel i Aarhus Vest bliver let tilgængelige. Samtidig vil beboere og besøgende hurtigt kunne komme ind til midtbyen.

Den nye infrastruktur vil understøtte kvartersdannelsen og give området identitet.

Etapeplan for infrastrukturen i Gellerup og Toveshøj

Nye veje i Gellerup og Toveshøj

Nye vejdannelser er med til at skabe store forandringer og ændrer færdselsmønstrene i området. Trafikken føres igennem i stedet for udenom kvarteret.

En af de markante ændringer er den ny bygade, Karen Blixens Boulevard, blev indviet i september 2016. Den forbinder Bazar Vest i nord med City Vest i syd.

Med butikker, torve og pladser bliver bygaden områdets centrale gade. Busforbindelser og forberedelse til letbanen med stop ved Bazaren og bygaden gør det let at komme til og fra bydelen.

Nyt trafikalt netværk

En intern ringgade skaber cirkulation i bydelen og fremmer forbindelserne mellem de nye kvarterer.

Tværgaderne er bydelens forskelligartede sidegader, der åbner for dæmpet trafik på tværs af området. De forbinder Gellerup og Toveshøj med de omkringliggende bydele og hele Aarhus.

Til sammen med Karen Blixens Boulevard og ringgaden skaber det et nyt trafikalt netværk i Gellerup og Toveshøj. Det skaber en indre sammenhæng og opdeler det store boligområde i mindre kvarterer med hver deres særlige identitet.

Nye stier skaber både alternative ruter for lette trafikanter og giver adgang til parkmiljøer, naturoplevelser og grønne byrum, samt mulighed for en aktiv fritid.

Letbanen og offentlig transport åbner nye muligheder

Etape 2 i letbanebyggeriet er planlagt til at forbinde Gellerup og Toveshøj lokalt med resten af Aarhus og regionalt med tog og bus. Både pendleren og byens indbyggere vil få forbedret kollektiv trafik.

Letbanens anden etape vil skabe nye og hurtige forbindelser lokalt i Aarhus og pendlermuligheder regionalt. Der vil fortsat være mulighed for at benytte offentlig bustransport. Med planerne om letbane til Gellerup og Toveshøj bliver det let at komme til og fra den nye attraktive bydel.

Med Letbanen mellem Brabrand og Aarhus Ø

Den anden etape af Letbanen vil forbinde Gellerup med resten af Aarhus. Med stop ved Bazar Vest, Karen Blixens Boulevard og City Vest får Gellerup og Toveshøj direkte forbindelser, som skaber gode transportmuligheder for beboere, besøgende og ansatte i bydelen.

Fra Aarhus Ø går ruten via Rutebilstationen og Park Allé i midtbyen via Viborgvej og Hasle Torv, videre ud mod Bispehaven og Gellerup inden endestationen i Brabrand.

Nye rejse- og pendler muligheder

Letbanen vil dermed fortsætte vestpå fra City Vest til en ny trafikterminal i Brabrand. Det vil give mulighed for pendling via kollektiv trafik. Blandt andet omstigning til fjerntog mod Randers og Aalborg, samt regionaltoget mod Silkeborg. Kører du til Aarhus i bil, så kan du parkere bilen og tage letbanen ind mod byen.

Følg med i planlægningen af letbanens etape 2 her