Gå til hovedindhold

Kvarterdannelser

En af hjørnestenene i forandringen af Gellerup og Toveshøj er kvartersdannelser.
Fra at være et stort, ensartet boligbyggeri bliver området opdelt i mindre kvarterer med hver sit særtræk.

 • Læs op

Indhold

  Kvartersdannelse skaber sammenhæng

  De nye, mindre kvarterer skal være med til at give beboerne et tilhørsforhold til områderne. Igennem arkitektur og infrastruktur vil mindre kvarterer blive dannet, frem for det meget store kvarter, som Gellerup er lige nu. Derved bliver Gellerup og Toveshøj inddelt i kvarterer, der ligger i sammenhæng med de omkringliggende kvarterer i Aarhus Vest.

  De tre nye bykvarterer kaldes

  • Karen Blixen kvarteret
  • Toveshøjkvarteret
  • Trille Lucassenskvarteret

  Karen Blixen kvarteret bliver det mest urbane kvarter i Gellerup og Toveshøj og er bydelens bylivsmæssige rygrad. Bykvarterets karakter er varieret og spænder fra etagebebyggelser og store offentlige bygninger langs Karen Blixens Boulevard til små hyggelige og tætte boliggader med rækkehusbebyggelser mod vest.

  Der er udfærdiget en kvartersplan, som er et forarbejde til lokalplanen, for boliggaderne mod vest, der blandt andet beskriver hvordan der skal opføres cirka 250 lejligheder og 250 rækkehuse. 

  For at sikre en sammenhæng mellem kvartersplanen og de målgrupper, den særligt sigter mod at tiltrække, har Center for Innovation i Aarhus (CFIA) undersøgt, hvad der skal gøre kvarteret attraktivt for potentielle beboere:

  Toveshøjkvarteret har i dag en række kvaliteter, som videreudviklingen skal udnytte og forstærke, og som er blevet yderligere styrket gennem anlæg af den nye bypark. Hvor Karen Blixenkvarteret er tættere bebygget og præget af byliv, er Toveshøj grønnere, mere stille og helt entydigt et boligkvarter. Disse kvaliteter skal forstærkes, både når det gælder tilbageblivende blokke og nyt boligbyggeri. Toveshøjs særlige bosætningspotentiale ligger i den landskabelige sammenhæng og muligheden for at trække landskabet ind i de nye bebyggelser.

  I dag består Toveshøj af ni 4-etagers blokke, der alle ligger ryg mod ryg adskilt af parkeringspladser og et åbent grønt
  område uden klare naboskabskvaliteter. Blokkene ligger med en indbyrdes afstand, der sikrer gode opholdskvaliteter og lys- og skyggeforhold.

  Trille Lucassenkvarteret kendetegnes ved de 8-etagers blokke, som altid har været Gellerups visuelle fremtræden i Aarhus’ skyline. Gudrunsvej er bykvarterets strukturelle rygrad som binder nyt og gammelt sammen i et fælles gadeforløb. Nye townhouses og bebyggelser langs Gudrunsvej skaber et byrum i øjenhøjde. Institutioner og Globus1 skaber vigtige offentlige funktioner langs gaden og et centralt omdrejningspunkt i krydsningen mellem Gudrunsvej og Trille Lucassens Gade.

  Udviklingen af Trille Lucassenkvarteret er allerede godt i gang med store private udviklingsprojekter på den østlige side af Gudrunsvej, hvor de først beboere flyttede ind i sommeren 2019.

  Trille Lucassenskvarteret set fra luften

  Sidst opdateret: 15. februar 2024