Svanen Gruppen A/S har købt arealet i den sydlige end af Gellerup bydelen. Det afgrænses mod nord og vest af Gudrunsvej. Åby Ringvej mod øst og parcelhusene omkring Edithsvej mod sydvest danner en naturlig afgrænsning af kvarteret. Lige nord for arealet på Ringvej Syd ligger multiaktivitetscenteret Globus1 med tilhørende idrætsbørnehave og skaber et attraktivt område for børnefamilier.

Variation skaber byliv

Kvarteret vil bære præg af en kombination af lave ejerboliger og attraktive lejelejligheder med varierende facader og fælles rekreative arealer. Fremover vil et varieret byggeri bygge bro mellem boligkvarterets lave arkitektur, de eksisterende bygninger i Gellerupparken og den nye bypark.

Om området:

Fire hektar

40.000 etagemeter i alt

300-350 eje- og lejeboliger

Varieret byggeri

Karréer

13.000 etagemeter erhverv

Svanen Gruppen A/S står bag en række succesfulde transformationer af bydele og boligprojekter i Berlin og har bolig- og erhvervsprojekter i flere byer i Danmark.

 

Læs mere om lejlighederne her.