Puljen for trafikale indsatser i Aarhus Vest støtter aktiviteter, indsatser, arrangementer mv. som kan bidrage til en bedre trafikkultur i den vestlige del af Aarhus, herunder Gellerup Toveshøj og Bispehaven.

Puljen er åben, og har en løbende ansøgningsfrist. Ansøgninger skal indsendes senest én måned inden projektet/arrangementet afvikles.

For yderligere information, ansøgningsskemaer osv. se dokumentlisten nedenfor