Baggrunden - derfor gør vi det

Gellerup og Toveshøj har siden opførelsen sidst i 1960’erne udviklet sig til at være et socialt udsat boligområde. Helhedsplanen beskriver den samlede plan for, hvordan Gellerup og Toveshøj forandres fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel.

Den fysiske Helhedsplan understøtter med de omfattende forandringer i infrastruktur, boligmasse og byliv de sociale indsatser i bydelen. 

Nye naboskaber, boligformer og arbejdspladser

Kvarterdannelse, erhverv og arbejdspladser skaber sammenhæng med den omkringliggende bystruktur. Eksisterende blokke renoveres med et markant nyt udseende. Nye byggerier med rækkehuse og byhuse, kollegie og erhverv skaber en spændende bydel at bo, besøge eller arbejde i.

De nye beboere er unge studerende og familier, der er nye på boligmarkedet. Til en overkommelig pris vil de kunne bo i et trygt og sikkert nærmiljø med en oplevelsesrig arkitektur og varieret beboersammensætning. Måske med arbejdsplads i det nye byggeri med ca. 1.000 kommunale arbejdspladser eller de nye virksomheder i området.

Boliger og bomiljøer understøtter den enkeltes livsglæde, identitet, tilknytning, tryghed, ejerskab og fredelig interaktion mellem mennesker
Forandringshistorie, sådan lykkes forandringen af Gellerup

Aktivt byliv med sport, fritidsmuligheder og letbane

Byparkens grønne åndehuller lægger op til udeliv og rekreative formål. Karen Blixens Boulevard forbinder indkøbsmuligheder i City Vest med international markedsstemning i Bazar Vest. Fritiden kan også bruges på fodboldkamp på kunstgræsbanen, i beboerhuset eller på Sports- og Kulturcampus.

Beboere og besøgende fra Gellerup og Toveshøj kommer hurtigt til og fra centrum af Aarhus med letbanen. Den vil have flere stop i bydelen, både ved Bazarpladsen, Verdenspladsen og City Vest.

Gellerup udvikler sig med resten af Aarhus

Gellerup og Toveshøj blev bygget sidst i 1960’erne, som en nyt område af Aarhus uden for Ringgaden, med lys og luft, grønne rekreative områder og gode boliger. Trods gode intentioner bar området præg af ensformigt almennyttigt boligbyggeri, som ikke lagde op til andre funktioner.

Vi udvikler nu en bydel, hvor fortidens fysiske og sociale isolation afløses af mangfoldighed i byliv og beboersammensætning, der matcher resten af Aarhus på beskæftigelse, uddannelsesniveau, indkomst og tryghed. Forandringen skaber vi sammen med bydelens beboere, det øvrige lokalområde og resten af Aarhus.