Aktivt udeliv

Bydelens grønne hjerte er Byparken. Her er bevægelses- og aktivitetstilbud for både børn og voksne samt plads til leg og store arrangementer. Men der er også sociale opholdssteder, haver og stilleområder, hvor man kan nyde det grønne område.

Parken fungerer som et attraktivt uderum, der er trygt, smukt og grønt. Til glæde for beboere i Gellerup og Toveshøj, og til glæde for hele Aarhus.

Byparken inviterer til at gå på opdagelse i frugtlunde, verdenshaver og bærbuske. Besøge områdets nye legepladser og klatretårne eller være aktiv på de udendørs fitness- og sportsfaciliteter.

Byparken

Anlæg af Byparken gik i gang i 2016 og er udviklet i etaper. Kunstgræsbanen er allerede etableret sammen med det meste af Byparken, og kun det sidste mangler, før parken står færdig.

Fossen

Byparken udspringer fra det sydlige Gellerup med Fossen, der ligger ved krydset mellem Tinesvej og Gudrunsvej. Pladsen for foden af Fossen er byparkens sydlige entré, som tydeligt kan ses fra parkeringspladsen ved City Vest.

Fossen er udformet i betonelementer og regnvand fra bassinet i Byparken ender nede i Fossen, hvor de bliver til smukke vandfald, der kan nydes eller til sjove vandaktiviteter for børn.