Kvartersdannelse skaber sammenhæng

De nye, mindre kvarterer skal være med til at give beboerne et tilhørsforhold til områderne. Igennem arkitektur og infrastruktur vil mindre kvarterer blive dannet, frem for det meget store kvarter, som Gellerup er lige nu. Derved bliver Gellerup og Toveshøj inddelt i kvarterer, der ligger i sammenhæng med de omkringliggende kvarterer i Aarhus Vest.

Mangfoldighed i boligformer, bygninger og funktioner

Forskellige boligtyper og ejerformer kommer til at præge bydelens boligudbud i fremtiden. I Gellerup og Toveshøj vil det være muligt at bo både i ejerbolig, almenbolig og lejebolig.

Arkitektur, der passer til det moderne byliv, vil præge området i form af rækkehuse, byhuse og lejligheder til store og små familier. For at skabe en mangfoldig beboersammensætning vil arkitekturen og udbuddet af boliger også matche dette. Derfor bliver der bygget tilgængelige og ældrevenlige boliger, et kollegie og ungdomsboliger ligger på den centrale bygade, Karen Blixens Boulevard, og der bliver bygget attraktive familieboliger.

Tæt på natur og by

Infrastrukturen i området er blevet ændret med nye veje og gode muligheder for offentlig transport til og fra området. Vejene er med til at åbne området op og inddele kvartererne i overskuelige og identificerbare områder.

Grønne åndehuller som byparken giver mulighed for at slappe af i omgivelserne, lege på legepladserne eller benytte de udendørs fitness faciliteter. Foruden byparken har man Brabrandsøen og Haslebakker i baghaven, men er kun en kort cykeltur fra Aarhus midtby.

Gellerup skal omdannes fra at have været en isoleret ø til tre kvarterer, der ligger i sammenhæng med de omkringliggende kvarterer i Aarhus.

Tre nye bykvarterer

  • Toveshøjkvarteret

  • Karen Blixenskvarteret

  • Trille Lucassenskvarteret

Hver af de tre bykvarterer skal udvikles med afsæt i hver sin byvision. Målet er at skabe variation, kvaliteter og en blandet by. Hvert kvarter har sine unikke forudsætninger, kvaliteter og potentialer som grundlag for at gøre kvartererne attraktive for beboerne.

De tre bykvarterer skal rumme mindre nabolag. Det danner grundlag for at beboerne kan indgå i mere nære naborelationer, hvor man kender hinanden og ved, hvor hinanden bor. Derudover kommer man hinanden tættere ved og det danner basis for, at man hilser på hinanden, og måske stopper op for at få en snak.

 

Nuværende boligblokke i området gennemrenoveres og får varierende facader, der er let genkendelige og som medvirker til kvarterdannelsen i området. Der er to renoveringsprojekter i gang og et færdigt renoveringsprojekt.

Tankerne bag

Da Gellerupparken og Toveshøj blev bygget i slutningen af 60’erne og starten af 70’erne, levede byggeriet op til datidens bedste standarder for gode boliger til den almindelige dansker. Lejlighederne var lyse og rummelige med moderne bekvemmeligheder. Beliggenheden naturskøn og arkitekturen enkel, men gennemtænkt.

Senere har det dog vist sig, at datidens arkitektoniske idealer, særligt funktionalismens ensartethed og store skala, var uhensigtsmæssige i forhold til tryghed og identitet til ens nærområde.

I dag lever boligerne på nogle områder langt fra op til nutidens krav til komfort, indeklima og energiforbrug. Samtidig har tiden sat sit præg på boligerne. Der har derfor været et stort ønske om at foretage en gennemgribende renovering af samtlige blokke.

Her er vi nu

Allerede nu er nogle af renovationerne og ombygning af boligblokke realiseret. I blokken B4 er der foretaget en gennemgribende renovering. Her er der lavet et hul i blokken, der danner en åben indgang til Gellerupparken og forbinder Ringvejen med vejnettet i Gellerup. Lejlighederne varierer i størrelse og er attraktive for par såvel som familier.

Den renoverede bygning, B4, der ligger med udsigt til Byparken

Udover den færdige renovation renoveres der på Gudrunsvej i Gellerupparken og en blok på Edwin Rahrs Vej i Toveshøj.

Projektet indeholder en basisrenovering af alle lejligheder til en mere moderne standard. Desuden renoveres selve blokken med ny klimaskærm og et varieret facadeudtryk. Opgangene og udearealerne bliver også opdateret. Herudover ombygges en række boliger, så der bliver nye boligtyper og dermed en større variation i lejlighedstyperne.

Alle boliger vil blive renoveret over en periode på 10 år. Renovering er finansieret af Landsbyggefonden og medfinansieres ved jordsalg. Det muliggør et mere gennemgribende og ambitiøst renoveringsniveau.