Kvarterdannelser

En af hjørnestenene i forandringen af Gellerup og Toveshøj er kvartersdannelser.

Fra et stort og ensartet boligbyggeri bliver området opdelt i mindre kvarterer med hver deres særtræk. Dermed bliver Gellerup og Toveshøj en del af en attraktiv bydel i Aarhus Vest sammen med de omkringliggende kvarterer.

Mangfoldighed i boligformer, bygninger og funktioner

Forskellige boligtyper og ejerformer kommer til at præge bydelens boligudbud. I Gellerup og Toveshøj vil det være muligt at bo både i ejerbolig og lejebolig.

Rækkehuse, byhuse og lejligheder til store og små familier, som passer til det moderne byliv. Tilgængelige og ældrevenlige boliger bliver også en del af de nye kvarterer.

Boligblokkene, som renoveres, får varierende facader, der er let genkendelige og som medvirker til kvarterdannelsen i området, samtidig med at udearealer og opgange får en tilsvarende opdatering. Der kommer større variation i lejlighedstyperne.