Arbejdet med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj sker i et tæt samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Det afspejles i organiseringen, hvor begge parter er repræsenteret i en politisk styregruppe og en programstyregruppe. De to styregrupper har til opgave at sikre den overordnede retning og koordinering af projektet. 

Ud over samarbejdet mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune, så er udviklingen af den nye bydel afhængig af eksterne samarbejdspartnere.