Pasning og sundhed

Væksthuset er en del af forandringen af Gellerup og Toveshøj. Kvarterdannelse og renovering af blokke kan ikke stå alene. Ved at samle daginstitutionerne i området i nye og tidssvarende omgivelser får nuværende og kommende familier i bydelen pasningsmulighed i optimale rammer.

Dagtilbuddet med op til 190 børn i alderen 0-6 år, fordelt på fire institutioner, deler bygninger med sundhedshus og sundhedsplejen. Et overdækket udeareal binder husene sammen til det fælles Væksthuset. Der er bygget på ca. 3.000 kvadratmeter, og ca. 4.000 kvadratmeter udearealer, så der er god plads at udfolde sig på.

Udviklingen af huset er sket i samarbejde med blandt andet institutionspersonale, Brabrand Boligforening, foreningsliv og forældre, der alle har haft mulighed for at få indflydelse på byggeriet. Det har været med til at sikre optimale rammer for leg, læring og aktiviteter. Målet med projektet har været at skabe et kvalitetssikret pasningstilbud og sundhedshus, der bidrager til at gøre Gellerup og Toveshøj til en attraktiv bydel at bo i.